"Autumn Festival of Knowledge 2018"

The first classes of the Ilim Educational Complex took part in the International Mathematics Olympiad of the www.compedu.ru project “Autumn Festival of Knowledge 2018”. The guys were worried, but coped with the tasks and received prizes:

1 place

 1. Kozhoraliev Bayzhigit
 2. Muhammad Hanif Fatima
 3. Rakhubina Maribel
 4. Komissarov Anatoly
 5. Birimkulova Danel
 6. Kaparbekova Danaim
 7. Askaraliyeva Zhibek
 8. Khomyakova Taisiya

2 place

 1. Abdurasulov Hamza
 2. Akylbekov Anatay
 3. Begmatova Nagima
 4. Busov Daniil
 5. Kazieva Ayana
 6. Tariel kyzy Mirana
 7. Kupovskiy Igor
 8. Rabinchuk Rodion
 9. Fofanova Kira
 10. Yusupov Emir
 11. Ibragimov Dayir
 12. Irillova Anna
 13. Sagynov Semetey
 14. Dolidze Nodar
 15. Tursunova Leila
 16. Emilbekova Aytigen

3 place

 1. Ibragimov Adilet
 2. Isaeva Shirin
 3. Wombwell Devine
 4. Myrzakulova Layana
 5. Khivansi Ihsan
 6. Sharshenbaev Omurbek
 7. Kerezbekova Asiya
 8. Bakirdinov Akbar
 9. Ko Anri
 10. Birimkulov Tagir
 11. Bolotbekov Zhusup
 12. Jusupova Bermet
 13. Kamchibekova Dayana
 14. Kanimetova Diana