Сертификат

Кыргыз Республикасынын ББжИМ тарабынан 23.05.2018 ж. берилген № VS180000261 Сертификаты
"Илим" Билим берүү комплексинин төмөнкү программалар боюнча аккредиттелгенин тастыктайт: негизги жалпы билим берүү, орто жалпы билим берүү.
Мекеменин статусу: Жалпы билим берүүчү мектеп

Кыргыз Республикасынын ББжИМ тарабынан 23.05.2018 ж. берилген № VS180000270 Сертификаты
"Илим-Ош" Жоопкерчилиги чектелген Билим берүү комплексинин төмөнкү программалар боюнча аккредиттелгенин тастыктайт: негизги жалпы билим берүү, орто жалпы билим берүү.
Мекеменин статусу: Жалпы билим берүүчү мектеп