Маалымат

rainbow

Мектепке чейинки жаштагы балдардын элементардык математика менен таанышуусун калыптандыруу.

Элементардык математика менен таанышуу - бул:

  • сан жана эсеп;
  • көлөм;
  • калып;
  • мейкиндикте жолун табуу;
  • убакытта өз жолун табуу;

Колдонулган усулдар:

  • В.П. Новикованын иштелмелери
  • Л.Г. Петерсондун редакциясы алдында математика дептерлери

Биз сиздердин балдарыңыздар үчүн камкордук көрөбүз!

twittergallerycontact