«Илим» Билим берүү комплексинин ГИМНи

ZhoginaA SitnikovaN
Музыкасы: А. Жогина Сөзү: Н. Ситникова

 

Бул жерден жетилүүгө жол башталат,

Бул жерде тегерегим бүт достор,

Бул жерде талкууларда ойлор пайда болуп,

Жүрөктөр бул жерде ачылат.

 

КАЙЫРМА

«Илим», сени бизге даяр түзүп берген эмес,

«Илим», биз өзүбүз сени тандап алдык,

«Илим», менин кичи мекеним,

«Илим», кандай гана сени сүйөм!

 

Бул жерде ар-намыс түшүнүлөт,

Жашоонун баалуулугу жеткирилет.

Ар түрдүү тагдырлар айкалышат,

Бул арал таланттарды өстүрөт.

 

КАЙЫРМА

 

Даңктуу үй - демократия жараткан.

Данктуу үй, баарына жарык чачкан,

Кыйышпастык, ишеним, жагымдуулук

Чогуу биригишкен.

 

КАЙЫРМА