Жайкы «Энтузиаст» пансиону

«Энтузиаст» - бул «Илим» ББКнын аянтында сиздердин балдарыңыздар үчүн уюштурулган жайкы, активдүү эс алуу.

 • Иштөө режими: июнь – июль саат 8.00 ден 17.00 чейин, жумасына беш күн.
 • Жашы: 6 жаштан 12 жашка чейин.

 • Сиздердин үчүн кызматтар:
  • Шаар ичинде экскурсия,
  • Тоого чыгуу,
  • Театралдык көрсөтүүлөр,
  • Чыгармачылык өнөрканалар,
  • Эстафеталар,
  • ШЖК,
  • Үч жолку тамактануу,
  • Квалификациялуу мугалимдер,
  • Жаңы жагымдуу таанышуулар, кубанычтуу сүйлөшүүлөр