21-кылымдын мектеби

 Максаты: «21-кылымдын мектеби» долбоору АКШ мугалимдеринин демилгеси менен Кыргызстанда аты уйкаш эл аралык долбоордун алкагында иштейт. Долбоор дүйнөнүн 11 мамлекетинин окуучуларынын аракетин бириктирет. Долбоордун негизги максаты – интерактивдүү түрдө билим берүү. Долбоорго кирген окуучунун дүйнө таанымы жогорулап, анын өнүгүшүнө ишмердүүлүк менен катышат, бүт дүйнөдөгү окуучулардын аракетин өз салымы менен чыңдайт.

Иштөө формасы: практикалык иш, Internet аркылуу башка мамлекеттердин окуучулары менен түздөн-түз баарлашуу, конференциялар, кароо, конкурстар ж.б.

Жыйынтык:

  • 2012 ж. 9 февралында ТТНО боюнча мектеп аралык конференция өтүлдү, ага «Рефал» жеке менчик мектебинин окуучулары жана К.И. Скрябин атындагы КУАУнун алдындагы мектеп-лицейи чакырылды.
  • 2013-14 окуу жылындагы долбоордун жыйынтыгы болуп 5–6 класстардын окуучуларынын бешинчи класстын тарых китебине карата компьютерде түзүлгөн жактоо иштери эсептелет. 4- класстардын окуучулары «Куттуктоолор үчүн кооз түрмөк», темасына карата 4 видео фильм түзүштү, 8-мартка фильмдин слайддарынан куттуктоо открыткалары, 9-майга брошюралар жасалды
  • 2014-15 окуу жылындагы иштердин натыйжасы: 4- класстардын окуучулары «Ысык-Көл А дан Я га чейин» аттуу электрондук энциклопедиясы үчүн 44 статья түзүштү. 2014-15 окуу жылы «Ысык-Көл – Кыргызстан элинин мурасы» бириккен жалпы теманын негизиндеги илимий - изилдөө экспедициясынын жылы катары кулактандырылган. Жаш балдардын электрондук энциклопедиясы бул долбоордун алкагында түзүлгөн.