21 кылымдын мектеби

Максаты: «21 кылымдын мектеби» долбоору АКШ мугалимдеринин демилгеси менен Кыргызстанда аты уйкаш эл аралык долбоордун алкагында иштейт. Долбоор дүйнөнүн 11 мамлекетинин окуучуларынын аракетин бириктирет. Долбоордун негизги максаты – интерактивдүү түрдө билим берүү. Долбоорго кирген окуучунун дүйнө таанымы жогорулап, анын өнүгүшүнө ишмердүүлүк менен катышат, бүт дүйнөдөгү окуучулардын аракетин өз салымы менен чыңдайт.

Иштөө формасы: практикалык иш, Internet аркылуу башка мамлекеттердин окуучулары менен түздөн-түз баарлашуу, конференциялар, кароо, конкурстар ж.б.

Жыйынтык:

  • 2015-2016 окуу жылы: «Менин үй-бүлөм жана өлкө турмушундагы анын ролу» (4 класс, кл. жет. Махмудова Г.М.)
  • 2016-2017 окуу жылы: «Адам жашоосундагы кесиптер» (4 класс, кл. жет. Острожнова Н.В.)
  • 2017-2018 окуу жылы: «А дан Яга чейинки китеп» (4 класс, кл. жет. Жузупова Г.Ф.)
    «Таман алдыбызда эмне, же «Кыргызстандын баалуу таштары» (4 класс, кл. жет. Лосихина В.А.)