Келечек үчүн билим берүү

Максаты: ЮНЕСКОнун бул долбоору билим берүүнүн сапатын жогорулатуу үчүн маалыматтык компьютердик технологияларды колдонот (МКТ).

Иштөө формасы: практикалык иш, Internet аркылуу башка мамлекеттердин окуучулары менен түздөн-түз баарлашуу, конференциялар, тажрыйба алмашуу.

Жыйынтык: