Келечек үчүн билим берүү

Максаты: ЮНЕСКОнун бул долбоору билим берүүнүн сапатын жогорулатуу үчүн маалыматтык компьютердик технологияларды колдонот (МКТ).

Иштөө формасы: практикалык иш, Internet аркылуу башка мамлекеттердин окуучулары менен түздөн-түз баарлашуу, конференциялар, тажрыйба алмашуу.

Жыйынтык:

  • 2012-ж. 15 февралда «Илимдин» окуучулары МКТ ны мектептерде колдонуу боюнча online-конференциясына катышты. Бул иштин жыйынтыгы менен Европа жана Азия биргелешкен ЮНЕСКОнун мектептери менен өнөктөштүк байланыш жөнгө салынды. Конференцияда дүйнө жүзүндөгү ар түрдүү мамлекеттердин 17 өкүлү отурду (Армения, Азербайжан, Белорусь, Болгария, Эстония, Финляндия, Венгрия, Казахстан, Латвия, Литва, Молдова, Россия, Тажикистан, Украина, Өзбекстан).
  • 2012-ж. 28-29 мартында Латвия мамлекетинин борбору Рига шаарында «Келечек үчүн билим берүү» темасы боюнча ЮНЕСКОнун өнөктөштүк мектептери катышкан Эл Аралык ИИТО ЮНЕСКО конференциясы болуп өттү. Конференцияга дүйнөнүн 19 өлкөсүнөн 69 адам катышты.
  • 13-14 май 2013-жыл, Казань (Россия Федерациясы). «Илим» Билим берүү комплекси «Ассоциацияланган мектептердин, ЮНЕСКО кафедраларынын жана ЮНЕВОК Борборлорунун өз ара аракеттешүү механизмдеринин туруктуу өсүшүнүн кызыкчылыгынын негизинде өркүндөө» Эл аралык конференциясына катышып келди.
  • 2014-ж. 21 февралында «Илим» Билим берүү комплекси ИИТО ЮНЕСКОнун «Келечек үчүн билим берүү» долбоорунда Эл аралык эне тилдер күнүнө арналган ЮНЕСКО, ON-LINE календарына ылайык башкыр элинин «Урал-батыр» эпосунун окуу конференциясына катышты. Долбоорго 6 мамлекеттин өкүлдөрү катышты: Россия, Украина, Армения, Белоруссия, Болгария, Кыргызстан. Конференциянын максаты көп улуттуу тил маданиятын, анын түрдүүлүгүн, көп тилдүүлүгүн өнүктүрүүгө салым кошуу болду.
  • 14-15 октябрь 2014-ж, Москва ш. «Илим» Билим берүү комплекси «Педагогика үчүн жаңы чакырыктар жана билим берүүнүн сапаттары: онлайн курстарынын массалык ачылыштары, булуттуу сервиз, уюлдук технология» Эл аралык ИИТО-2014 конференциясына катышып келди.
  • 6 мартта 2015-ж«Азыркы учурдагы маданияттын жакындашы жана өз ара түшүнүлүшү – бул кийинки тынч келечек!» аттуу девиздин алдында «Илимдин» окуучулары менен канадалык William Lyon Mackenzie Collegiate Institute Торонто мектебинин арасында online-конференция болуп өттү.
  • 2015-жылдын 9-июлунда «Мугалимдин “Саясаттан тажрыйбага” аттуу новатордук жагымдуу маанайдагы чөйрөсүн түзүү» маалымат - коммуникациялык технологияларынбилим берүүгө киргизүү 2015 Борбордук Азия Симпозиумуна катышуу үчүн «Илим» Билим берүү комплексине делегаттар келишти.