Коомго жардам

«Кайрымдуулук - адамдын эң баалуу сапаты»

Чоң жардам майдалардан куралат. Эгерде бир адамдын кичинекей гана жардам бере ала турган мүмкүнчүлүгү болсо, анда мындай каалоочулардын баарын бириктиргенде, жардамдын көлөмү таң каларлыктай миң, он миң эсе көбөйөт болчу.

«Илим» Билим берүү комплексинин дайыма жүргүзүлүп келе жаткан, колдонулуучу акциялары менен «Кайрымдуулук» социалдык активдүү программасы бар.

Максаты: гуманизмди, кайрымдуулукту кеңири жайылтуу, өсүп келе жаткан муундун руханий- адеп баалуулуктарын чыңдоо; өзү теңдүү, айлана-чөйрөсүндөгү жаш жана улуу муундун адамдарына аёо, кошо кайгыруу сезимдерин калыптандыруу; өз өлкөсүнүн, элинин мыкты келечегин түзүүгө багытталган кайрымдуулук аркылуу сезимдерди бекемдөө.

Иш формасы: балдар үйлөрүнө, кары-картаңдар, инвалиддер жашаган жайларга барып келүү акциялары, алар менен баарлашуу, материалдык жардам берүү, коцерт, үйрөтүүчү программаларды жүргүзүү, жекече камкордукка алуу.

Жыйынтыктар: