Менталдык арифметика

SMARTUM - бул менталдык арифметика борборлорунун жана интеллекттин өнүктүрүү торчосу.

Биз 4 жаштан 16 жашка чейинки балдарга өз потенциалын өстүрүүгө, креативдүүлүгүн жана татаал эмес кызыктыруучу сабактардын жардамы менен аң-сезиминин тездигин жогорулатууга жардам беребиз.

SMARTUM менталдык арифметика - бул оозеки эсептөө системасынын негизинде түзүлгөн инновациялык, жогорку эффективдүү интеллектуалдык жөндөмдүүлүктөрдү жогорулатуу курсу.

Менталдык арифметиканын негизги принциби болуп баш мээдеги эки жарым шарчанын бир убакта иштеши эсептелет. Өз интеллектисин менталдык арифметиканын принцибинде өстүрүү менен, балдар инсандын мындан аркы ийгиликтерине жана чыгармачылык өнүгүшүнө катуу негиз салышат.

Жапония менен Кытайда менталдык арифметика мектеп программасынын милдеттүү предмети болуп эсептелет, башка өлкөлөрдө факультативдик сабактар катары өнүктүрүлөт.

Менталдык арифметика сабактары балдардын төмөнкү жөндөмдүүлүктөрүн өстүрөт:

  • Өз алдынча чечим кабыл алуу жөндөмдүүлүгүн
  • Көңүл бөлүү концентрациясын
  • Сүрөткө тартып алгыдай эс тутум
  • Маалыматты тез кабыл алуу
  • Өзүнө ишеним
  • Чыгармачылык аң-сезим
  • Окуудагы ийгиликтер
  • Элестетүү жана көрсөтүп берүү


Ата-энелердин ой-пикирлери

Менталдык арифметика менен сентябрь айынан бери алектенебиз. Тез эсептегенден тышкары эс-тутум эки эсе жогорулады. Ырларды мурун «жаттачу эмеспиз». Азыр бир күндө жаттайбыз. Ишемби күнкү сабактарды чыдамкайсыздык менен күтөбүз. Балама абдан жагат.

Ольга Сергиенко

Менин балам 3,8га толгондо менталдык арифметика менен алектене баштады. Ушул 6 ай ичинде балам акыл өнүгүүсү жагынан көрүнүп тургандай өзгөрдү. Ал бала-бакчадагы майрамдарга карата берилген ырларды, же сөздөрдү, рифмалары болбогон учурда да жеңил жаттайт!

Диана Кузнецова

Балам бир аз убакыт мурун мектептен «Эң мыкты математик» деген грамотаны алып келди. Бул менталдык арифметика курсунун эмгеги деп эсептейбиз. Мурда балам эсептерди бармактары менен чыгарчу. Азыр болсо эки белгилүү сандарды да ойлорунда эсептеп чыгарып коёт.

Алина Ярошина

«Илим» Билим берүү комплекси Биздин «Smartum» борборуна окууга чакырабыз!
Сиздер жыйынтыктары менен таң каласыздар.