Шайыр Тапкычтар Клубу

Максаты: демилгелүү чыгармачылык балдардын топтомун түзүү, сахнада өзүн алып жүрүү, көрсөтүү жөндөмдүүлүктөрүн өстүрүү, сценарийлерди жазуу, актердук чебердикти өнүктүрүү.

Иштөө формасы: актердук чебердикке үйрөтүү үчүн жекече сабактарды өтүү, музыкалаштырууга карата иш жүргүзүү, бий түрүндө оюн көргөзүү, сценарийлерди иштеп чыгуу, өзүн жактоо, тажрыйба алмашуу.

Жыйынтык:

  • 2018 – 2019 жж. – Илимдиктер Кыргызстандын ШКТ мектеп лигасынын кышкы жана жазгы кубогунун жеңүүчүсү.