Көчмө мектептеги төртүнчү күн

Мына ушинтип кɵчмɵ мектеп да ɵз ишин аяктады! Илимчилер ɵзүлɵрүнүн проектилерин жакташты, алардын ар бири ɵзгɵчɵ болду.

Эми Марста кычкылтекти ɵнүктүрүүчү завод бар, суу тазалоочу курулмалар, атомдук электр станциясы (жылуулук камсыз болду), оорукана жана космостук базасы да жайгашкан. Ар бир команда аябай аракеттеништи жана биз сыймыктануу менен «Биз Марсты ээледик!» деп айта алабыз.

Бул кɵчмɵ мектеп балдардын эстеринде жылы бою калат. Балдар бири-бирине ого бетер жакын болуп калышты, о.э мектеп программасын эки эсе эргүү менен ɵздɵштүрүүгɵ даяр!

P.S «Марсты элɵɵ» проектиси жылдын аягына чейин изилдɵɵ иштери менен бирге иштей бермекчи.