Көчмө мектептеги экинчи күн

Кɵчмɵ мектептеги экинчи күн таңкы дене кɵнүгүүлɵрүнɵн башталды. Балдар дене кɵнүгүүлɵрүнɵн бир күндүк күч-кубат алышат. Эртең мененки тамактан кийин катышуучулар группаларга бɵлүнүшүп,жетекчилеринен бүгүнкү күнгɵ тапшырмаларды алышты. Андан кийин квест оюну башталды. Ал бир топ күнгɵ пландалган.

Анын мааниси эмнеде? Илимчилерге Марска баруучу карабльды жасоо үчүн инструкциянын кодун табуу иши турду. Балдар бүгүн квест оюнунун 4 этабын ɵтүп коюшту жана табышмактуу коддун бир нече цифраларын табышты!

Ар кандай түстɵр боюнча группаларга бɵлүнүп, балдар ɵзүнүн мугалимин издеп жɵнɵштү. Ал ɵзү старттык тапшырма берди. Анда болсо коддун биринчи цифрасы бар конвертке алып бара турган баш айландырма жолдон ɵтүшү керек эле.

Экинчи тапшырма болсо жɵнɵкɵй эле болуп чыкты.Группанын катышуучусунун бири суусу бар чакадан колдун жардамысыз алманы алып чыгыш керек болду. Бардык катышуучу муну оңой эле аткарып коюшту.

Yчунчү этап оңой-олтоң тапшырмалардан эмес экен. Окуучулар Морзе алиппеси боюнча берилген кабардын чечмесине жооп издеп жатышты. Илимчилер бул татаал тапшырманы мыкты аткарышты.

Тɵртүнчү тапшырма акылдуулукту, тапкычтыкты талап кылды Мугалим 3 табышмак берди. Алар бат эле жообун табышты, бүгүнкү күнгɵ керектүү коддун акыркы санын аныкташты.

Илимчилердин окулары эртең уланат, ошондуктан биздин чыгарылыштарды ɵткɵрүп жибербегиле!