Мамлекеттик тил күнү

Бγгγн Кыргызстанда – Малекеттик тил кγнγ! Бул статус ага 30 жыл мурун ыйгарылган, ошондуктан биз бул майрамды жыл сайын чын дилибизден белгилейбиз.

Ошол себептγγ «Илимде» музыканын коштоосунда таң эрте «Каалоо-тилек дарагына» ар бир тарбиялануучунун жакшы сɵздɵрдγ ɵзγбγздγн ɵлкɵбγзгɵ жана эне тилибизге арнап жазуусу менен башталды!

Мамлекеттик тилге арналган саамалык илимчилердин кыргыз тилин даңазалаган ырларды кɵркɵм окуусу жана бий номерлерин кɵрсɵтγγсγнγн коштоосунда салтанаттуу линейка менен ачылды! Ошондой эле биз «Мɵлтγр» элдик группасын чакырганбыз.Балдар кыргыз элдик кγγлɵрγн,ырларын инструменттердин коштоосунда ушунчалык чебер аткарганына кγбɵ болушту!