Тынчтык куну

21 сентябрь Тынчтык куну – бул глобалдык биримдиктин, улуттар арасындагы кызматаштыктын, миллиондогон адамдардын олуттуу согушту жана зордук- зомбулукту токтотуунун аракеттерин бириктируунун куну.

Биздин комплекс, ЮНЕСКОнун сертификатына ээ болгон мектептерден. Ал маданияттын ар турдγγлγгγ жана илимий кызматташтык боюнча болобу, адам укугун баалоо, улуттар аралык баарлашуу, ɵз пикирин эркин айтуу жана билим берγγнγн негизинде кандай гана жагдайды тγзγγ γчγн ишмердγγлγк болбосун бизге колдоо кɵрсɵтγп келет.

Бугун биздин билим берγγ комплексинде бардык балдар жана мугалимдердин катыщуусунда линейка ɵттγ. Андан сырткары бɵбɵктɵр жана окуучулар учун тынчтык сабактары ɵткɵрγлдγ. Ар бир адам бул кундун кандай маанилуу экендигин тγшγнγγсγ керек, анткени дуйнɵдɵ тынчтык болушун биз да каалайбыз!

Комплекстин территориясында тынчтык мамысы орнотулду. А биздин жаш илимчилер кагаздан жасалган турналарды илишти. Анткени турна - бул кун канаттуусу, ден соолуктун,узак жашоонун, албетте тынчтыктын символу!

Айтмакчы, биздин илимчилер даярдаган бардык иштер ЮНЕСКО менен БУУнун сайттарында чыгат.