Санариптик билим берүү чөйрөсү

Сапаттуу билим берүү жаатында биз өз ийгилигибиз менен мугалимдерге милдеттүүбүз. Алар ар дайым жаңы окутуу ыкмаларын издөө процессинде.

Мисалы, биздин математика сабагы боюнча мугалимибиз, Урумбаева Флюра Касымовна өзүнүн ишинде санариптик билим берүү чөйрөсүн пайдаланат. Азыртадан эле, ал «Яндекс. Окуу китеби» жана «Учи.ру» билим берүү аянтчалары жок окутууну элестете албайт.

Өзүнүн окуучуларынын тизмесин виртуальных класстардын тизмесине киргизүү менен жана алардын ар бирине өзүнүн кирүү кодун таратып, Флюра Касымовна өзүн жана окуучуларды, мурунку мезгилдердеги окутуу процессин ансыз элестете албаган, керексиз калдыктардан алыстатты.

Тапшырмалар балдарга жеке жөндөмдөрүн жана билим деңгээлин эске алуу менен берилет, ал эми мугалимдин убактысын мындан ары талап кылынбайт, анткени жумушту текшерүү дароо эле, автоматтык тγрдө пайда болуп жатат.

Мындан тышкары, бул кызыксыз эмес, анткени кадимки Гаджеттер аркылуу окутуу, бала үчүн кошумча түрткү, мотивация жаратат! Ал эми негизгиси — бул балдардын ийгилигин көзөмөлдөөгө жана билим берүү процессине катышууга ата-энелер үчүн эң жакшы мүмкүнчүлүк.