Кардарларга карата лоялдуулук саясаты

Лоялдуулук – бул ырайымдуу, ишеничтүү, сыпайы-сылык мамиле (Саясат. Түшүндүрүү сөздүгү. М. Инфарам. «Весь мир» Басма сөз. Д. Андерхилл, С. Баррет, П. Бернелл. 2001 жыл)

«Илим» ББКсынын лоялдуулугу катары кардарлардын окутууга төлөнүүчү мамлекеттик стандарттык суммасынын алкагындагы акысына жана кошумча төлөмдөрүнө преференция берүү көрсөтүлөт.
Тактап айтканда, бул багыттар аркылуу:

Балдары окуунун эн мыктысы болгон үй-бүлөнү колдоо:

 1. Окуунун эн мыктысы болгон балдардын окуу төлөмдөрүнө женилдик:
  • 1-4 класстар – 10%
  • 5-9 класстар – 15%
  • 10-11 класстар – 20%
 2. «Илим» ББКсында окуган көп балалуу үй-бүлөнүн окуучуларын колдоо
  • Бир үй-бүлөнүн экинчи жана андан кийинки балдарынын окуусуна 5% женилдик.
 3. 3. «Илим» ББКсынын окуучусу - өзгөчө камсыздандырууга муктаж болгон үй-бүлөнүн балдарын колдоо
  • Аткаруучу кенештин чечими менен өзгөчө камсыздандырууга муктаж болгон балдарга жекече женилдетүүлөр.

«Илим» ББКсынын бүтүрүүчүлөрүнүн балдарын жана үй-бүлөлөрүн колдоо

 • Окутууга 5% жана кирүү взносуна 50% женилдик.

Балдарды медициналык тейлөө
Окутууга берилген төлөмдөрдүн алкагында балдарды медициналык жактан төмөнкү тейлөө кызматтары бар:

 • Окуу жылынын башында поликлиниканын тар адистери (окулист, невропатолог, хирург, ЛОР) тарабынан ар бир бала толук медициналык көзөмөлдөн өткөрүлөт жана «Илим» ББКсынын доктурларына сунуш жөнөтүлөт.
 • Саламаттыкты сактоо Министрлигинин эмдөө календарына ылайык жаш курамына карата ар бир балага эмдөө жүргүзүлөт. (Поликлиникаларга баруу жана кезекке турунун кереги жок).
 • Балдардын ден соолук абалына карата кезектеги медициналык тейлөө (травмалар, уулануулар, өзүн начар сезүү, андан ары дарылануу).
 • Баланын ден соолугунун абалына карата китепчелер ачылат (өсүү, салмак көрсөтүүсүнүн динамикасы, диагноздору менен оорулары, балдарын дарылоого карата ата-энелерге сунуштарды даярдоо ж.б.).

Балдарды психологиялык жактан колдоо жана ата-энелерге жардам

 • Көйгөйлөрдү алып чыгуу, сунуштарды иштеп чыгуу жана анадан ары улантуу максатында балдар жамааттарына психологиялык жактан байкоо жүргүзүү;
 • Балдар жамаатынын биригүүсү жана мотивацияларынын жогорулашы үчүн тренингдерди өткөрүү;
 • 9-11 класстардын окуучуларынын кесиптик ишмердиктин кээ бир түрлөрүн алдын-ала аныктап билүүсү үчүн тестирлөө жүргүзүү;
 • Психологдордун ата-энелер, балдар жана педагогдордун көйгөйлөрүнө карата ондоп-түзөө иштери (коммуникациялар);
 • Кыйынчылыктары бар балдарга психологиялык көзөмөл;
 • Ар бир илимдик үчүн ийгилик аянтчасын куруу.

Бала-бакчанын балдарынын сүйлөө дефектин түзөтүү

 • Сүйлөө дефектинин болушуна карата логопеддердин балдарды карап чыгуусу.
 • Өтө чон эмес сүйлөө дефектисинен арылтуу үчүн топтук сабактарды өтүү.
 • Дефектилерди ондоо үчүн балдар менен кошумча өз алынча иштерди жүргүзүүгө карата ата-энелерге консультация берүү жана рекомендацияларды даярдоо.
 • Абдан оор сүйлөө дефектиси болгон кырдаалда гана логопед менен жекече сабактар акы төлөөнүн негизинде жүргүзүлөт.

Балдардын коопсуздугун камсыздоо

 • тамак-аш
 • дене-мүчө
 • моралдык
 • маалыматтык

Бүтүрүүчүлөрдү TOEFL, IELTS, IВT боюнча англис тилинен тест тапшырууга даярдоо

 • Англиядан келген, Эл аралык Лондон палатасынын сертификациясына ээ болгон бүтүрүүчүсү, Кембридж программасы менен англис тили мугалими окуткан, англис тилинин өкүлү Джонатан Роджерс, милдеттүү окутуу программасынын алкагында 10-11 класстарынын окуучулары менен TOEFL, IELTS, IВT боюнча тест жүргүзүү үчүн сабактарды өтүүдө.
 • Англис тилин сүйүүчүлөр клубу уюштурулган (сүйлөшүү англис тили), ага мектептин ар бир окуучусу катыша алат.

Балдарды щахмат оюнуна үйрөтүү

 • Балдарды логикалык ойлонууга үйрөтүү, көнүл бурууга концентрациялоо жөндөмдүүлүктөрүн эс тутумун жана тартиптүүлүктү өстүрүш максатында 2-4 класстардын окутуу программасына «Шахматтар» аттуу милдеттүү предмет киргизилди.