2015-16 окуу жылындагы мугалимдердин рейтинги

image 03image 02image 01
АНКЕТА ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ЖЫЙЫНТЫГЫ БОЮНЧА 2015-16 ОКУУ ЖЫЛЫНДАГЫ МУГАЛИМДЕРДИН РЕЙТИНГИ «МУГАЛИМДЕР ОКУУЧУНУН КӨЗ КАРАШЫ МЕНЕН»

 
1 орун - Борщева Виктория Олеговна

2 орун - Луппова Ольга Владимировна

3 орун - Капкова Наргиза Асанбековна