Жаңы нерсени билгенче эс ал!

Биз, бала-бакчанын «Шайыр адамдар» жогорку тобунун ата-энелери, биздин балдарыбыз жана тарбиячыларыбыз: Елена Михайловна, Татьяна Ивановна, Елена Александровна менен биргеликте шаар сыртындагы «Супара» этно-комплекске барып-келгендеги унутулгус көңүлдө калган таасирлерибиз менен бөлүшкүбүз келди.

Бул иш-чараны уюштуруу идеясы ата-энелер тараптан болду. Биздин каалообуз -бири-бирибиз менен баарлашуу, ойноп жана убакытты көңүлдүү өткөрүп гана тим болбостон, балдарды кыргыздардын тарыхы, жашоо турмушу, маданияты, көчмөн жашоосу жана каада-салттары менен да тааныштыруу болчу.

Гүлчоро аттуу аскер бизге биздин ата-бабаларыбыздын үйлөрдү курууда, үй турмушунун жана тиричилигин буюмдарын жасоодо кандай жаратылыштык материалдарды колдонушканы тууралуу айтып берди. Балдар биздин тарыхты карап да, колдору менен кармап да көрүштү, булар: таш үйлөр, ай жана күн түрүндөгү ширетилген чырактар, илгичтер, сөңгөктөн жасалган эшиктер, жүндөн килемдер, жаздыктар, төшөктөр, курактар, саймалар ж.б.

Улуттук ырчы Мээрим Карыпованын шаңкылдаган жандуу үнү жана комузчу Гүлнара Раималиеванын музыкасы ата-энелер менен балдарды «Кара жорго» кыргыз бийин бийлөөгө аргасыз кылды.

«Селкинчек», «Жоолук таштамай», «Аркан тартыш» аттуу активдүү физикалык оюндар, ошондой эле, селкинчек тебүү, ат минүү- балдарга да, чоңдорго да эстен кеткис жагымдуу таасир калтырды.

Жалпысынан алганда, шаар сыртына чыгып эс алуу өз максатын жетти деп коркпостон айта алабыз! Бүт катышуучулар баарлашуудан да, биздин элибиздин маданиятын жакындан карап көрүүдөн да оң эмоциялардын массасын, ырахатын алышты.

Р.S. Биздин урматтуу жана кымбаттуу тарбиячыларыбыз: Елена Михайловнага, Татьяна Ивановнага жана Елена Александровнага биздин балдардын жашоосуна активдүү катышуусуна жана аларды колдоо менен сүйүүсүнө абдан чоң ыраазычылык билдиргибиз келет!

Сый-урматыбыз менен, «Илим» ББКсынын бала-бакчасындагы «Шайыр адамдар» тобунун ата-энелери