Fashion Institute of Technology

image_0111 класстын окуучусу Боотаева Алуаны Fashion Institute of Technology, State University of New York, АКШга ɵтүшү менен куттуктайбыз.

Абдан акылдуу, азаматсын! Биз, Алуа ар дайым ɵз максатына жетүүгɵ аракет кылат деп, ишенебиз!

www.facebook.com булактарынан алынды