Илимдиктерди сыйлоо

18 апрелде комплекстин администрациясы мектеп линейкасында «Илимдин» мыктыларына жана активисттерине баалуу сыйлыктарды: мектеп логотиби түшүрүлгөн футболкалар жана жылуу кийимдерди тапшырышты.

Администрациянын көнүл борборунда окуучуларды жакшы окууга болгон потенциалын көтөрүү, мотивдештирүү жана позитивдүү маанайга өткөрүү ар дайым болгон жана боло берет.