Окуучуларынын изилдөө ишмердиги

Эң кичинекей изилдеп таануу
ишинде да болсун,
активдүү катышуунун
жыйынтыгы менен
пайда болуучу таланттуулукту
анык текшерүүдөн башка
эч бир нерсе татыбайт.
А.Н. Колмогоров

«Илим» ББКсынын мектеп окуучулары жана бала-бакчанын тарбиялануучулары «Өз мекенибизди таанып - үйрөнөбүз!» деген темадагы изилдөө ишине активдүү катышышты.

Мектеп педагогдору окуучулардын чыгармачылык изилдөө талаптарын чечүү ишмердигинде: экспедиция, экскурсия, байкоо жана тажрыйба, изденүүдө ж.б. туура багыт беришти.

20-27 апрель ичинде бала-бакчанын тарбиялануучуларынын жана мектеп окуучуларынын иштери көрсөтүлгөн изилдөө конференциясы болуп өттү. Бардыгы: 54 иш. Алардын тематикасы ар түрдүү болду: «Байыркы Баласагын - баштан өткөн улуулуктун күбөлүгү», «Түштүк Кыргызстандын атактуу сонун жерлери», «Кыргыз маданиятынын таластык тамырлары», «М.Т.Байджиевдин «Манас» эпосунун котормосундагы өзгөчөлүктөрү», «Бишкек-Менин Ата-Мекенимдин жүрөгү», «Кыргыз элинин декоративдүү-кол-өнөрчүлүк искусствосу жана элдик өндүрүшү», спорттун улуттук түрү – «Таяк тартыш»; «Бурана мунарасы», «Кездемелердин сыйкырдуу дүйнөсү», «Гүлдүн туулган күнү», «Суу» ж.б.

Ишти сапаттуу жүргүзгөндүгү үчүн конференциянын катышуучулары биринчи, экинчи, үчүнчү даражадагы дипломдор менен сыйланышты, ошондой эле активдүү балдар мектептин администрациясынын атынан ыраазычылык каттарын алышты.

Албетте,ошондой эле балдардын баарынын көңүлүндө өз элинин тарыхына тиешелүү экендиги жөнүндө жана кучакка сыйгыз өз Ата-Мекени үчүн сыймыктануу сезими калды.