Театралдык көргөзүү

Улуу Жеништин 71 жылдыгына арналган Ж.Браундун «Зорьканын ыры» аттуу бирдей аталыштагы китебине карата 5 «Б» - классынын окуучулары тарабынан коюлган театралдык көргөзүү!