Дебаттар

3 октябрда Мектеп парламентинин Президентине шайлоо компаниясынын системасында талкуулар болуп өттү. Жоопкерчиликтүү орунду ээлеш үчүн жана балдардын ишенимине татыктуу болуш үчүн 5 претендент чыкты: Салахиддинова Севара - 11кл, Кадыров Руслан - 9б, Нургазиев Айдар – 9а, Цой Андрей - 10а, Ташибекова Эмилия - 10а.

Балдар өз программасы, аны ишке ашыруу жолдору боюнча айтып, суроолорго жооп беришти.

7 октябрга чейин ар бир катышуучу, кайсы кандидат эң көп ишеним берип, алдыда боло турган иштеринин планы менен кызыктырса, ага карата өз тандоосун тактап, шайлоого даяр болуш керек.