Илимдикке кабыл алуу

21 октябрь - «Илимдикке кабыл алуу». «Илим» Билим берүү комплекси жаңы келген окуучуларды, мугалимдерди өз үй-бүлөсүнө кабыл алды, мектеп парламенти «Илим» ББКсына экскурсия жүргүзүп, комплекстин тарыхы жана эрежелери менен тааныштырды. Ар бир кабыл алынган окуучу бирдиктүү ынтымактуу команданын мүчөсү катары өзүн сезиш максатына карата оюндарды уюштурду.