Tea Time Party

10 ноябрда англис чыгармачылыгынын концерти болуп ɵттү. 7-10 класстардын балдары вокал, хореографиядан, англис тилинен ɵз билимдерин, шыктарын кɵрсɵтүштү.

11 ноябрда англисче чай ичүү каада-салты болуп ɵттү. Бардык класстар столдорун жасалгалап, жактоолорун даярдашты жана аларды баалаган жюри мүчɵлɵрүнɵ абдан меймандос мамиле жасашты.