Тегерек стол

17 ноябрда «Башталгыч класстарда кыймылга карата маселелерди чечүү» темасында тегерек стол болуп өттү.

Баарлашуу, тажрыйба алмашуу жана жөн эле позитивдүү маанай биздин мугалимдерге ар дайым бийиктиктерде болууга мүмкүндүк берет!