ИТ технологиялар областындагы кесиптик билим

Илим Билим берүү комплекси ИТ технологиялар областында кесиптик билим берүү ишин баштаганы жөнүндө кубанычтуу түрдө билдирет.

 • 14 жаштан жогорку жаштар үчүн
 • Кесипке ээ болуучулар менен жакшы эмгек маянасына жетишүүнү каалагандар үчүн
 • Программист жана компьютер дүйнөсүндө жаратуучу болууну каалагандар үчүн
 • Айрыкча, эгерде программалоо - бул сенин стихияң экенин сезсең

Биз Сизди колдон алып, бул кесипке жеткиребиз. Эгерде Сиз биздин курсту аракеттенүү менен бүтсөңүз жана андан кийин такшалмадан өтсөңүз, анда Сиз алгачкы $300-$400 болгон маяна алуу талапкердигине мүмкүндүк аласыз. Сиз кесиптик жактан өсүүгө жана IT алкагындагы карьералык тепкичтен жеңил жана ишенимдүү жогорулоого жөндөмдүү боло аласыз.

Курстар жөнүндө кеңири маалымат

Биз кесипти нөлдөн баштап үйрөнүүнү сунуштайбыз. Сиз Wordду билген адамдан баштап талап болгон адистикке чейинки жолду өтөсүз.

I тепкич - программалоонун негиздерин, тиркемелердин алгоритми жана иштелмелердин принциптерин үйрөнөбүз.
II тепкич - жогорку денгээлдеги тилдерде программалайбыз жана биринчи тиркемелерди түзүүнү үйрөнөбүз.
III тепкич - реалдуу көйгөйлөрдү чечебиз, практикалык тиркемелерди, маалыматтык системаларды түзөбүз жана ПО иштелмелеринин процесстерине жаңы мамилелерди үйрөнөбүз.

 • CS50 курсу
  CS50 программасы программалоого байланышкан кесиптердин өсүшүнө жана аларды терең түшүнүү үчүн эң мыкты базис болуп калат.
 • Графикалык дизайн жана Web–вёрстка
  Сизди Front-End Web-иштеп чыгуучу же графикалык дизайнер адистигине даярдашат. Бул кесиптеги адистер бүт дүйнө жүзүндө керектелүүчү болуп эсептелет.
 • Lego Education жана Arduino робототехника курстары
  Интеллектуалдык системалардын, автоматташтыруу жана башкаруу системаларынын кандай иштей турганын билүүгө мүмкүндүк берген курстар. Бул базада сен өз алдыңча өзүңдүн «акылдуу үйүңдү» жана каалаган AI системаңды түзө аласың.


Бул жөн гана курстар эмес - бул IT алкагынын өнүктүрүлгөн денгээлинде кеңейтилген профилдеги
адистерди даярдоого карата комплекстүү кадамдан-кадамга системасы.