«Өзүн-өзү таанып билүү» курсу

«Илимде» «Өзүн-өзү таанып билүү» аттуу жаны курс ачылды. Курс темага терең кирүүгө ылайыкталган тренинг түзүлүшүндө өтүүдө. Бул теманын үстүндө биз мурун эле иштеп жатканбыз, бирок азыр гана аны окуу модулу түрүндө жасаганга жетиштик.

Курс балдар жана өспүрүмдөрдүн өзүн-өзү түшүнүүсүн калыптандырган ыкмаларга багытталган. Биздин маалымат кылымында, жаштарга эбегейсиз маалыматтын агымы келип түшүп жатканда, бул маалыматтарды кабыл алуу, ошол эле убакта өзүн уга билүү, түшүнүү жана кабыл алуу, өзүн башкаруу, чечим кабыл алуу, өз позициясын коргоп калуу керек болууда. Бул курстун эн чоң талабы.

Экинчи дагы бир талабы болуп, азыр бүт дүйнө жүзүндө айтылып жаткандай, жашоо адамдан логикалык гана эмес креативдүү аң-сезимин, б.а өзүн-өзү түшүндүрө билүү жөндөмдүүлүгүн, башка адамдарга окшобогондугуна коркпоо сезимин талап кылууда. Бул үчүн өзүңдүн ким экендигиңди, сенин кандай баалуулуктарың бар, башка адамдардын баалуулуктарын көрө жана түшүнө билүү, сенин дал ушул коомдун мүчөсү, адамы жана жараны экендигиңди түшүнүү керек болот. Ошондой эле, албетте, өз талантыңды көрө жана аны колдоно билүү.

Ушул жөнүндө биздин башкы мүдүрүбүз Гайша Джусупбековна айтып берүүдө.