«Кыргыз тили кечээ, бүгүн, эртен»

16 декабрда «Илимде» «Кыргыз тили кечээ, бүгүн, эртен» темасында семинар болуп ɵттү.

Мугалимдер кыргыз тилин окутуунун кыйынчылыктары жɵнүндɵ айтышып, ой-пикирлери менен бɵлүштү, кыргыз тилин жаны үйрɵнɵ баштагандарга оной, женил жана түшүнүктүү болуш үчүн жана кыргыз тилин жакшы билгендер үчүн дагы кандай бийик денгээлдерге чыгышына жаны ой-пикирлерди сунуш кылышты.

Кыргыз тилин окутуунун кечээки жана азыркы усулдарын салыштырышты. Азыркы учурдагы окутуунун ɵнүгүү усулдарынын келечектеги иштери да белгиленди.

Семинардын катышуучулары сабактарда жакшы жыйынтыктарды кɵрсɵткɵн жана жемиштүү усулдарды иш жүзүндɵ аткарып кɵрүштү.