Жаны-жылдык чыгармачылык

1 «Б» классынын окуучулары менен ата-энелери ɵзyлɵрyнyн колдору менен жасаган ɵзгɵчɵ балатылар менен Аяз Атаны кубантууну чечишти.

Мектептин бардык окуучулары мындай ажайып кооз кɵрyнyшкɵ жана креативдyy дизайнга ɵзгɵчɵ кубанышты!