Изилдөө иши

20 апрелде 1 "В" класс сүт жана сүт азык-түлүктөрдүн өндүрүлүшүнүн түзүлүшүн билүү үчүн «Бишкексүт» заводуна барып келди. Жеткинчектерге быштактын жана айрандын даярдалышы жөнүндө кеңири айтып беришти жана анын даамына, жытына баа берүүгө катышууга чакырышты. Баарынан да акыркысы биринчи класстагыларга абдан жакты!