Business Club Infox бизнес-жактоосу

27 апрелде 2017 г. «Илим» Билим берүү комплекси «Окутуу жана билим берүү» INFOX Маалымат Борборунун «Окутуу жана билим берүү» категориясындагы 57чи бизнес-жолугушуунун жана 4чү бизнес-жактоонун катышуучуларын өзүнө кабыл алды.

Иш-чарага компаниялардын 50 жетекчиси жана топ-менедждери катышышты.

Бул кечеде бизнес-өнөктөштөр комплекстин кабинеттерин кыдырууга, окутуунун инновациялык усулдарын билүүгө, ошондой эле «Илимдин» тобу менен таанышууга уникалдык мүмкүнчүлүк алышты.

Иш-чаранын аягында бардык коноктор биздин ашпозчулар тарабынан даярдалган фуршетке чакырылышты.

VESTI.KG статьясына шилтеме