Бала бакчадагы спорттук майрам

«Илимдин» бала бакчасында аталар, апалар жана, албетте, мектепке чейинки балдар өздөрү катышкан спорттук иш-чаралар болуп өттү. Катышуучулар шайыр эстафеталарды өтүштү, топтук оюндарды ойношту жана биргеликте өзгөчө тапшырмалар үчүн чечимдерин издешти. Мындай иш-чаралар үй-бүлөлөрдү бириктирет жана ата-энелерге өз балдарын жакшы билүүүгө жардам берет.