ШкольНика!

Биздин бүтүрүүчүлөрдү окуу жылынын аякташы менен куттуктайбыз! Мектеп жөнүндө эстелик силердин жүрөгүңөрдө сакталып калсын!

Биз Силерди сүйөбүз жана сынактарды ийгиликтүү тапшырышыңарды каалайбыз!