Акыркы конгуроо!

Урматтуу илимдиктер!

Сиздердин баарыныздарды катардагы окуу жылынын аякташы менен куттуктайбыз! Акыркы конгуроонуздар менен!

Баарынарга ийгилик, эн жакшы маанай каалайбыз!
Айрыкча балдарды 9 жана 11 класстарды бүтүрүшү менен куттуктагыбыз келет.
Сиздердин турмушта туура жолду тандап алышынарды, эч качан маанайынардын чөкпөөсүн жана «Илимдин» кичинекей бөлүгүн өз жүрөгүнөрдө сактап жүрүшүнөрдү каалайбыз!
Биз Сиздерди ар дайым көрүүгө кубанабыз!