Балдардын эл аралык коргоо күнү!

Бардык жерде бүгүн балдар күлкүсү,
Чын жүрөктөн, шайыр, шатман каткырык,
Балдар - бакыт, кереметтүү ажайып!
Алар бизди кыялдарга жеткирет,

Асфальт бети сүрөттөргө гүлдөгөн,
Жаркыраган жаңы дүйнө ачылат,
Сапфир сымал, кымбат алар кыялын,
Суранабыз, сактагыла аярлап!