Жайкы эс алуулар

Биздин онунчу класстар кураторлору Каныбек Ырысбаевич жана Ольга Николаевна менен бирге Санкт-Петербургга, бул улуу шаардын кызыктуу сонун жерлери менен таанышуу, эс алуу жана тарыхый, маданий, архитектуралык билимдерин тереңдетүү үчүн эс алууга жөнөп кетишти.