Бүтүрүү кечеси - 9 класс

2017 ж. 21 июнунда «Илим» Билим берүү комплексинде 9 класстардын бүтүрүү кечеси болуп өттү. Бүтүрүүчүлөргө негизги жалпы мектепти аяктагандыгы үчүн күбөлүктөр тапшырылды, балдар жана мугалимдер бири-бирине көптөгөн жылуу сөздөрдү арнап, сынактар ийгиликтүү тапшырылгандыгы үчүн куттукташты.