ISO 9001:2015 боюнча курс

Мугалимдерди окутуу, окутуучуларга сабак берүү дайыма оор, кызыктуу жана абдан кадырлуу иш!
«Илим» билим берүү комплексиндеги ISO 9001 курсу жакын арадагы текшерүүгө жолугушуу үчүн өз ара убадалашуулар менен аяктады.
«Илим» Кыргызстанда (а балким, Борбордук Азияда), ISO 9001:2015 боюнча мектепке чейинки жана орто билим берүү жаатында сапатты башкаруу системасын киргизген биринчи мекеме болуп калат.