ISO 9001 Сертификациясы

25 майда - биз өз бүтүрүүчүлөрүбуздү узатып жаткан күнү ОсОО «CERT International» өкүлү бизди куттуктоого жана көптөн күткөн сыйлыкты тапшырууга келди. Ал өз сөзүндө бул сертификатты алуудагы «Илимдин» сиңирген эмгегин белгиледи:

  • Окутуучулардын кесипкөй командасынын болушу;
  • Сапаттуу усулдук камсыздандыруу;
  • Жайлуу жана жабдылган класстардын болушу;
  • Окуучулардын тамактануу менен камсыз болушу;
  • Ийкемдүү төлөм системасы.


«Илим» Билим берүү комплекси – Кыргызстандагы бул сертификатты алган жалгыз мектеп. Бул документ мекеменин ISO 9001 сертификациясынан өтүлгөнүн жана эл аралык стандарттын жоболору менен талаптарына ылайык сапатты башкаруу системасы ийгиликтүү иштээрин күбөлөндүрөт.

Биздин ишти таанып - билгениңер үчүн рахмат! Биз ага карата узак жол жүрдүк!