Сынчыл ой жүгүртүүнү өстүрүү боюнча семинар

«Илим» Билим берүү комплексинде эс алуу, бирок мугалимдер үчүн эмес!

Кечээ мектепте сынчыл ой жүгүртүүнү окуу жана жазуу аркылуу өстүрүү (СОЖОЖ) боюнча семинар болуп өттү.

Топтук иштердин жүрүшүндө семинардын катышуучулары мугалимдер менен окуучулардын сынчыл ой жүгүртүүсү, анын окутуу ишмердүүлүгүндөгү өнүгүүсүнүн өзгөчөлүктөрү боюнча билимдерин кеңейтишти. Бул ыкмага ылайык окуучулар маалыматтарды интеграциялоонун ар кандай жолдорун өздөштүрүшөт, ар түрдүү тажрыйбаны, идеялар менен билдирүүлөрдү түшүнүүнүн негизинде өз пикирлерин ойлоп чыгууга, корутунду жана далилдердин логикалык чынжырчасын жүргүзүүнү, башкаларга карата өз оюн ачык, ишенимдүү жана айкын айтууга үйрөнүшөт.

«Мазмундуу, динамикалуу, кызыктуу, пайдалуу. Маанилүү жана пайдалуу маалыматтардын абдан көптүгү. Материалдын берилиш келбети, атмосферасы жакты. Ольга Николаевна, рахмат! Биз бул семинарды күткөнбүз», – бул семинардын катышуучуларынын берген суктануу ой-пикирлеринин бир гана бөлүгү.