Ата-энелер чогулуштары

Ата-энелер чогулуштары ата-энелер менен тарбиячылардын өз-ара мамилесинин башкы элементи болуп саналат.

Ошентип, жакынкы күндөрү «Илим» Билим берүү комплексинин бала бакчасынын «Шайыр адамдар» тобунда ата-энелер чогулушу болуп өттү. Тарбиячылар ата-энелерди үстүбүздөгү жылдагы балдар менен иштөө планы, ошондой эле билим берүү тартибинин өзгөчөлүгү, тагыраак айтканда, Lego-конструкциялоосу менен тааныштырышты. Илимдиктердин ата-энелери да өздөрү Legoдон белгилүү жомоктордун каармандарын чогултуп көрүштү.

Таң калаарлыгы, ата-энелердин конструктор менен иштөө боюнча жумушка ушунчалык баш-оту менен кирип кеткендиги болду.