Квалификацияны жогорулатуу боюнча тренингдер

Урматтуу кесиптештер, мамлекеттик эмес билим берүү мекемелеринин ɵкүлдɵрү! Силер билгендей эле Билим берүү мекемелери уюму (ББМУ) менен биргеликте биз педагогдор менен кызматташтардын квалификациясын жогорулатуу боюнча тренингдер жана семинарлар сериясын ишке киргиздик.

Берилген курстун негизги милдеттеринин бири болуп, билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин алдына койгон максаттарына жетишүүсүнɵ карата менеджменттин оптималдуу моделин түзүүгɵ жардам берүү.

Силер менен «Илим» Билим берүү комплексинин башкы директору, Билим берүү Мекемелери Уюму Ассоциациясынын тɵрайымы, программанын автору жана тренери Гайша Ибрагимованын видео кайрылуусу менен кубанычтуу түрдɵ бɵлүшɵбүз.