Изилдөө иштери

Бүгүн бизде изилдɵɵ жана экспедициялар күнү. «Илим» мектебинин окуучулары англис тили, физика, химия, тарых жана адабият боюнча теориялык билимдерин чыңдоо үчүн 8 багытта жолго чыгышты.

Балдар Байтик айылындагы мектепте сабак ɵтүштү, Политехникалык университетте робот курушту, битум менен цементти жасоо процессин изилдешти, туз үңкүрүнɵ барышты, Айтматовдун тарыхый үй-музейин кɵрүштү, ошондой эле балмуздакты ɵз колдору менен жасоону үйрɵнүштү.