«Робототехника» долбоору

Кандай гана бала роботторду курууну сүйбɵсүн? Ар бир күн ɵткɵн сайын робототехника популярдуу жана суроо - талапты түзгɵн илим болууда.

Ошондуктан «Илим» Билим берүү комплексинин базасында 5 жылдан бери робототехникалар ийрими иштеп келүүдɵ. Чоң жана кичинекей балдар топтору үчүн эки класс толугу менен заманбап жабдуулар менен камсыздалган.

Балдар 4 тɵн ашуун тилде – программалоону жана 3D-моделинде курууну үйрɵнүшɵт.Окутуунун жеңил оюн түрүндɵгү формасы илимдиктердин математика, физика, геометриядан ɵз билимдерин жакшыртуусуна түрткү берет. Андан ары бул окутуу баланын мектеп предметтерин ɵздɵштүрүүсүнɵ акыл-эс менен кароосун жогорулатат.

Суроолор жана жазылуу үчүн телефон: +996 770 330 323, +996 555 444 918.