Америкада билим берүү

«Илим» Билим берүү комплекси , АКШ мамлекеттик департаментинин колдоосу менен, жеңилдетилген программа боюнча жогорку класстардын окуучуларын Америка мектептерине окутууга жɵнɵтɵт. Ɵспүрүмдү Штаттарга жɵнɵтүүнүн алдында бул балдарга эмне берет жана эмнеге даяр болуш керек экендиги тууралуу биздин аткаруучу директорубуз Есеналиева Гульджамал Джусупбековна айтып берет.

  • Программага катышуу баасы – 7000 доллар (авиабилетти, виза жана америкалык системага каттоону, эл аралык студенттерди катттоону эсепке албаганда).
  • Бул суммага 10 ай америкалык үй-бүлɵдɵ жашоо, америкалык мектепте окуу кирет.


Сиздин балаңыздын АКШда окуу жылынын эң эсте каларлык болушу үчүн мүмкүнчүлүктү коё бербеңиз.

Биз пайда болгон бардык суроолорго бул телефон аркылуу толук жооп берүүгɵ даярбыз: 0500 079 077.