Биздин элге терең таазим!

Ибрагимова Гайша

Математика, кыргыз жана англис тилдери боюнча 4-11 класстарынын мектеп окуучулары арасындагы республикалык олимпиада аяктады.

Бирок мен олимпиада тууралуу эмес, олимпиаданын призмасы аркылуу биздин элди, биздин мугалимдер менен ата-энелерди, жергиликтүү ɵзүн-ɵзү башкаруу органдарын кандай түрдɵ кɵргɵнүм жɵнүндɵ бɵлүшкүм келди.

Бишкекке бүткүл Кыргызстан боюнча балдар келишти, каттоо учурунда мен балдардын ата-энелери менен мугалимдеринин эң алыскы тоолуу аймактардан: Сүлүктү, Жумгал, Ак-Талаа, Чоң Алай, Лейлек райондорунан, Баткенден кыйынчылыкта, унааларын алмаштыруу убактысы ɵзгɵртүлгɵн учактардын рейстерин күтүү аркылуу келгендерин кɵрдүм жана мен дагы да болсо, Кыргызстандын башка кɵрсɵтүлгɵн аймактарынын баарын атаган жокмун! Бул жакка кереметтүү сонун балдар келди: акылдуу, ɵз алдынча жетишкен, ɵздɵрүнɵ ишенген, супсулуу! Ата-энелери жана мугалимдери менен келишти!

Мени эмне таасирлентти?

Ата-энелердин балдары үчүн ɵз алдынча чабылышы: эч кимден эч нерсе күтпɵй, эч нерсе сурабай, ɵз баласынын билимге болгон талабын камсыз кылуу үчүн бүт күч-кубатын жумшап, балдарынын тажрыйба алышы, башка балдарды карап, ɵз жетишкендиктери менен салыштыруусу, ɵздɵрүн ишенимдүү сезиши үчүн олуттуу акчаларын кетирип, Бишкекке алып келүүсү. Алар жыйынтыктарды эрдик менен күтүп жатышты, ɵз балдарын колдоп жана дем берип жатышты, эгерде упайлары жогорку болбой калса, кийинки жылга дагы катышуу каалоосун билдирип жатышты! Супер ата-энелер!

Мугалимдердин ɵз окуучуларына берилгендиги жана кызматы! Мен ɵз ишине берилген мугалимдердин азайып бараткандыгына, жаш жана креативдүү, акылдуу мугалимдердин жоктугуна кайгыргам! Бирок мен туура эмес ойлонупмун! Балдарды даярдаган, алар менен бирге келишкен мугалимдер балдарга абдан боорукерлик, камкордук менен, аларды ɵз ишенимдери аркылуу дем берип жатышты! Балдарды кийинки жылга даярдоо үчүн, тапшырмалардын ɵзгɵчɵлүктɵрүн, жана башка кɵп нерселерди билүүгɵ аракеттенип жатышты! Ооба, биздин мектептерде супер жаштар бар! Ɵз окуучу кыздарынан айырмалоого татаал болгон Оштон келген жаш математика мугалими 6-9 класстардын балдарын жакшы даярдаптыр жана баары байгелүү орундарды ээлеп, эң жогорку натыйжаларды кɵрсɵтүштү! Чын жүрɵктɵн силерге ыраазычылык, кымбаттуу кесиптештер! Силер - КЫРГЫЗСТАНДЫН УЛУТТУК БАЙЛЫГЫСЫҢАР! Мен биздин акылман элдин сый-урматты кайра алып келишине ишенемин!

Балдардын ɵз алдынча жетишкендиги жана даярдыгы! Бизде акылдуу балдар канчалык кɵп! Алардын ɵсүү жана ɵнүгүүгɵ карата канчалык каалосу! Алар ɵз ɵнүгүщү үчүн канчалык кɵп күчтɵрдү жумшап жатышат! Алар кандай гана ɵз алдынча жетишкен, эӊ жогорку кадыр-барк жана чынчылдыкка ээ! Бир 6-класстын окуучусу тест үчүн тɵлɵбɵй калып, кимге берерин сурап жүрдү, тескери басып кетсе да болмок! Бир кыздын баштыкчасы жоголуп кетиптир, бул тууралуу баарына кулактандырганда, аны алып келип беришти! Балдар сууроолорду берип, бала боюнча калып жатышса да, ɵздɵрүн абдан каадалуу нарктуу алып жүрүштү! Айыл ɵкмɵттɵрдүн жарандык жоопкерчилиги! Бир үй-бүлɵдɵн үчүнчү турга эки-үч бала ɵткɵн, же үй-бүлɵ баласын Бишкекке жɵнɵтүүгɵ мүмкүнчүлүгү жок болуп калган ар кандай кырдаалдарда айыл ɵкмɵтү жардамга келди, мындай балдардын жана алардын мугалимдеринин жол киреси менен жашоосун тɵлɵп беришти.

Бул жергиликтүү бийликтин жетекчилери балдардын ушундай иш-чараларга катышуу мүмкүнчүлүктɵрү үчүн ɵздɵрүнɵ жоопкерчиликтерди алып жатышты. Аларга чоӊ ыраазычылык!

Мен бул жерде так аттарын айта албайм, анткени олипиаданын шаӊы менен аларды жазууга үлгүрбɵй калдым, алардын кɵпчүлүгү бул сүрɵттɵɵдɵн ɵздɵрүн тааныйт леп ишенем. Биздин элге тереӊ таазим!