Балдарды окутуудагы Lego конструкторлор

Биздин балдарды окутуүда биз Lego конструкторлорун колдонгонубузга быйыл үчүнчү жыл болду. Геймификация усулу, же жөнөкөйлөтүп айтканда оюндар ушунчалык натыйжалуу болуп чыккандыктан, «Илимдин» окутуучулары Lego класстарын жана робот техникаларын бир жума мурун түзүлгөн сабакка чейин ээлеп жатышат. Окуучулар предметке карата чоң кызыгуу туудуруп, боло турган сабактарга кунт коюу менен даярданып жатышат.

Окутууда программалоо менен робот техникасын ийгиликтүү колдонуу тажрыйбасы тууралуу бизге «Илим» ББКсынын аткаруучу директору Есеналиева Гульджамал айтып берет.