Окутуудагы изилдөө ыкмасы

«Илим» мектеби окутууда изилдөө ыкмасын колдоно баштаган билим берүү мекемелеринин алгачкыларынын бири. Берилген усул балдарга өтүлгөн материалды өз алдынча окуп үйрөнүүгө кызыгууну өстүрөт. Бул усул көп кырдуулугунун эсебинен бардык сабактарда колдонсо болот. Ал эми мектептеги интеграцияланган сабактарга байланыштуу чектеш предметтерден таптакыр ар түрдүү билимдерге ээ боло алышат. Окуучулар ар качан изилдөө үчүн аныкталган тапшырмаларды алышат. Мисалы үчүн, ушул жылы кинофестивалдын алкагында илимдин 6-11 класстары кинематографияны тандап алышты. Алар өз роликтерин тартып, иш жүзүнө ашырууда ар бири өзүнүн ыкмасын колдонушат. Ошентип, алар изилдөөдө таптакыр жаңы ыкмалар менен иштешет, өз чечимдерин чыгарышат жана видеоролик форматында өз классташтарына изилдөөнүн жыйынтыктары жөнүндө айтып беришет.

«Мындай тапшырмалар балдарга чыгармачылык менен мамиле кылуусун өстүрөт жана алардын долбоорун ишке ашырууда зарыл болгон чектеш билимдерге карата кызыгуусун арттырат» - деп эсептейт окуу бөлүмүнүн башчысы Урумбаева Флюра Касымовна.