Сыртка чыгып окутуу мектеби

Мектеп бул бир гана мектеп эмес!

Бул окутуу адамдар менен баарлашуу, билимдерин жашоодо колдонуу билгичтиги сыяктуу маанилүү ыкмаларга үйрөтүү. Көптөгөн балдар мектепте, же сабактардан бош убактарда мындай ыкмаларга ээ боло алышпайт. Бул үчүн «Илим» Билим берүү комплексинде ар дайым «Сыртка чыгып окутуу мектеби» практикасы колдонулуп келе жатат.

Мындай чыгууларда биз окуучулар менен формалдуу эмес кырдаалда мектептен тышкары сабактарды өткөрүп жатабыз. Бул тоодо, таза абада өткөрүлгөн дене тарбия сабагы болушу мүмкүн, же тарыхый музейдеги тарых сабагы да болушу мүмкүн.

Мектептен тышкаркы ар дайым болуп турган мындай чыгуулар ишке карата чоң кызыгууну жвратат, ден соолукту чыңдайт жана балдардын маанайына оң таасир берет.

Анан албетте, баланын жамаатка бат көнүшүнө, бирге болуунун маанилүүлүгүн сезишине жана мамиле түзүүгө үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк берет.